Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

SEMINÁRE A KONFERENCIE

Príprava, zabezpečovanie a realizácia odborných seminárov a konferencií k:

 • aktuálnym legislatívnym zmenám a z nich vyplývajúcich povinností pre prevádzkovateľov,
 • progresívnym technológiám,
 • témam o ochrane životného prostredia.

Predošlé konferencie

 • 19. september 2013 Hotel pod zámkom, Bojnice – „Efektívne zhodnocovanie komunálnych odpadov“
 • 24.september 2014 Holiday Inn, Žilina – „Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom“
 • 29.september.2015 Holiday Inn, Žilina – „Nakladanie s odpadmi a požiadavky novej legislatívy“
 • 10. máj 2016, Holiday Inn, Žilina – „Nový zákon o odpadoch v praxi – oficiálny komentár k zákonu“
 • 22.9.-23.9.2016, Horský hotel Sepetná, Ostravice, ČR – „Československá ENVIROnmentálna konferencia ENVIRO 2016“
 • 15. február 2017, hotel Holiday Inn v Žiline – „Nový zákon o odpadoch v praxi – 2017“
 • KONFERENCIA e+ „Československá ENVIROnmentálna konferencia ENVIRO 2018“ 31. 5. – 1. 6. 2018, Horský hotel Sepetná, Ostravice

Regionálne vydelávacie semináre

 • Košice, Žilina, Nitra 26., 27., 28. september 2018

Konferencia e+