Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Audit environmentálnych škôd

  • Vyhodnotenie plnenia zákonných povinností podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o zodpovednosti za environmentálne škody.
  • Návrh opatrení na zníženie rizikového potenciálu a maximálnej možnej škody.
  • Vypracovanie rizikovej analýzy a návrh optimálneho riešenia pre zabezpečenie plnenia povinností podľa §13 Zákona č. 359/2007 Z. z. /finančné krytie zodpovednosti/.