Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

ISO/EMAS

Komplexné poradenstvo a konzultácie pri zavádzaní systémov ISO/EMAS:

  • príprava na certifikáciu,
  • vypracovanie dokumentácie,
  • príprava pracovníkov,
  • výkon interných auditov.