Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Odborný tím

Konzultant – špecialista:

Ing. Mgr. Milan Kovačič

 • prax: 47 rokov;
 • odbornosť: EIA, IPKZ, CO2, ochrana prírody, ovzdušie, posudková činnosť technológie – energetika, spaľovanie odpadov, celulózky a papierne, cementárne a vápenky.

Konzultant – senior:

Ing. Tomáš Varró, CSc.(ext.)

 • hlavný konzultant pre oblasť ovzdušia a skleníkových plynov
 • prax: 37 rokov;
 • odbornosť: ovzdušie, skleníkové plyny, IPKZ, posudková činnosť, energetika, cementárne a vápenky.

RNDr. Jana Madarasová

 • hlavný konzultant pre EIA
 • prax: 19 rokov;
 • odbornosť EIA- environmentalistika, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody, IPKZ.

Jana Kovačičová, PhD. (ext.)

 • hlavný konzultant pre REACH
 • prax: 47 rokov;
 • odbornosť: REACH, chemická bezpečnosť, kvalita potravín.

Ing. Martina Hudecová

 • prax 16 rokov
 • odbornosť EIA- biológia, environmentalistika, ochrana prírody, IPKZ.

Mgr. Martin Kovačič

 • prax: 14 rokov;
 • odbornosť EIA, environmentálne právo, BREF WI, WT, LCP, technológie termického zhodnocovania odpadov.

Konzultant – junior:

Ing. Jana Gelieňová

 • prax: 10 rokov;
 • odbornosť: IPKZ, enviroaudity, inžiniering, fondy EÚ

Mgr. Jana Ivanová

 • prax: 9 rokov;
 • odbornosť: odpadové hospodárstvo, inžiniering, IPKZ.

Mgr. Martin Mihál

 • prax: 2 roky;
 • odbornosť: finančné analýzy, fondy EÚ.

Odborný asistent: