Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small
Cfaa45d9f9d8200ddc5c0ee4f0749c24

Československá ENVIROnmentálna konferencia ENVIRO 2017
25. až 27. október 2017, hotel SOREA MÁJ , Liptovský Ján.