Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small
8332dd551af3c1138e9ed2be4cab5ab9

Československá ENVIROnmentálna konferencia ENVIRO 2017
25. až 27. október 2017, hotel SOREA MÁJ , Liptovský Ján.